ΑργοστόλιΤο  2ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων έχει  έδρα το Αργοστόλι και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διεθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας και Ζακύνθου και αποστολή του είναι:

  • ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός, η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η στήριξη του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων και Ε.Κ.,
  • ο συντονισμός των Κ.Ε.Σ.Υ., Κ.Ε.Α., και Ε.Κ.Φ.Ε. της περιοχής ευθύνης τους,
  • η επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών,
  • η οργάνωση της επιμόρφωσης, καθώς και
  • η υποστήριξη του συλλογικού προγραμματισμού και της ανατροφοδοτικής αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου σε περιφερειακό επίπεδο.

 

>